null

0

งาน      ASEAN beauty 2019   ที่ไบเทค เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562

มีลูกค้าที่ให้ความสนใจอยากทำธุรกิจมาปรึกษากับทางเราอย่างมากมาย

และลูกค้าที่มั่นใจในคุณภาพสินค้า เข้ามาช็อปและชมสินค้าที่บู๊ท Global Asia Biz Center อย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 วัน